Amatörradio

Vad är Amatörradio?

Amatörradio är radiokommunikation mellan människor, via radio, på många olika trafiksätt,
till exempel: telefoni, telegrafi eller via digital kommunikation. Amatörradio
är en hobby med många inriktningar, exempelvis:

1.      Teknisk och experimentell – av tradition har mycket av radions utveckling sina
rötter i sändaramatörers experimenterande.

2.      Kontaktskapande –
sändaramatörerna bildar en internationell familj med helt egna kontaktvägar,
som obehindrat korsar alla gränser.

3.      Kunskapsutvecklande –
genom hobbyns avancerade karaktär byggs det upp kunskaper som kommer både
individen, näringslivet och samhället till godo.

4.      Hjälpande –
i nödsituationer och andra lägen där ordinarie kommunikationer är begränsade
har sändaramatörer i alla tider ställt upp med sina privata resurser och
kunnande. Vid otaliga tillfällen har amatörradio-trafiken haft avgörande
betydelse.

5.      Bildande –
Många har tagit sina första steg mot framtida yrken genom amatörradion. Många
klubbar bedriver betydelsefull ungdomsverksamhet.

 

Vad är en Radioamatör?

Bra Böckers lexikon 1980 ger följande definition: “Person som för nöjes skull
bedriver radiotelegrafi eller radiotelefoni på kortvågs-banden.

Det är sant att vi sysslar med telegrafi och telefoni men vi har
också under lång tid skickat texter och olika typer av images mellan oss och
sedan datorerna kom med i bilden är det många som kopplar ihop datorn med
radion och pratar med andra via tangentbordet.

Det är riktigt att vi använder oss av kortvågsbanden, men de
flesta sändar-amatörerna börjar oftast på lite högre frekvenser för sina
experiment. Det är många som har en radiosändare för 145 eller 432 MHz, många
av dessa radiostationer är monterade i bilar.

En annan del av vår hobby är att experimentera och bygga
antenner, mottagare, sändare eller annan utrustning som kan förbättra våra
möjligheter att använda vår radioutrustning.

En radioamatör är en person som före 2004-09-30 har
amatörradiocertifikat och amatörradiotillstånd att använda amatörradiosändare.
Efter 2004-10-01 utfärdas amatörradiocertifikat för att få använda
amatörradiosändare.

I Sverige var det tidigare Post- och telestyrelsen, PTS, som
utfärdade amatörradiotillstånd samt tilldelade anropssignaler. Efter 2004-10-01
utfärdas amatörradiocertifikat även av Föreningen Sveriges Sändareamatörer,
SSA.

Amatörradiocertifikat är ett slags “eterns körkort”, ett
kompetensbevis som ges efter examination inför särskild provförrättare.

Kunskaper krävs i elsäkerhet, reglementen, elteknik,
radioteknik.

Det finns idag en certifikatklass, Amatörradiocertifikat. Ett
kunskapsbevis utfärdat eller godkänt av Föreningen Sveriges Sändareamatörer,
SSA, eller av Post- och telestyrelsen, PTS.

Vad krävs för att bli Radioamatör?

Amatörradiocertifikat ger tillgång till samtliga frekvensband.
Här krävs kunskaper i elsäkerhet, reglementen, elteknik och radioteknik.

För amatörradiocertifikat behöver Du kunna lite om olika
antenntyper, vågutbredning på olika frekvensbanden och vad som påverkar
vågutbredningen samt veta hur man beräknar och tillverkar en enklare antenn.
Kunskap om hur en sändare/mottagare är uppbyggd (schematisk). Dessutom måste Du
lära dig några trafikförkortningar och radioreglementet.

För att klara certifikatet bör du ha matematikkunskap som
motsvarar årskurs 9 i grundskolan. Du kan studera hemma eller också kontaktar
Du närmaste radioklubb och hör om de har någon utbildning som Du kan delta i.

SSA har tagit fram Utbildningsmaterial, kontakta SSA:s kansli för
mer information om utbildningsmaterial.

Du avlägger prov hos någon av SSA:s
provförrättare
.

När Du klarat provet erhåller Du ett amatörradiocertifikat,
vilket är ett dokument som utfärdas som bevis för att man har en viss
kompetensnivå. Nu erhåller Du också en
anropssignal/amatörradiosignal.

Vad kan man göra som Radioamatör?

Som licensierad sändaramatör har Du möjlighet att få kontakt med
tusentals likasinnade runt om i världen. Du kan få kontakt med någon annan
sändaramatör i samma stad/by eller i Europa, Afrika eller Amerika inom några
minuter. Kontakterna kan ske via kortvåg eller på VHF/UHF. Hobbyn är väldigt
bred och det finns många olika inriktningar.

Du kan bygga egna antenner och utveckla radiokörandet, försöka
samla så många radiokontakter i olika delar världen som möjligt, delta i någon
av de tävlingar som anordnas. Sedan hemdatorerna kom med i bilden är det många
som kopplar ihop datorn med radion och pratar / chattar med andra via
tangentbordet.

Vänner över hela världen!

Amatörradio är en hobby, som är särskilt inriktad på
radiokommunikation. Det är lätt att få vänner med amatörradions hjälp. Den når
över alla gränser och vid resor besöker sändar-amatörerna gärna varandra.

Du får god träning i att tala främmande språk, vid kontakt med
sändaramatörer utanför Sverige kommer Du vanligtvis att använda engelska, men
Du får även möjlighet att träna på många andra språk om Du vill. Genom sin
natur bidrar hobbyn till ökad förståelse mellan olika länder och folkslag.

Mer information kan du få av föreningens kansli.