Välkommen

Välkommen till min SM7KJF amatörradios webbplats. Jag heter Richard, SM7KJF. Jag är en licensierad amatörradiooperatör. Jag fick min licens 1979. Tyvärr blev det inte så mycket aktivitet pga familj, arbete och livet i allmänhet. Nu är jag tillbaka, lite mer erfaren.

1979 fick jag min anropssignal för Sverige och har väl omedvetet upprätthållit min callsign SM7KJF . Licensen jag fick var en sk teknisk licens och jag var väldigt aktiv på 2 m bandet (144MHz). Idag är denna licens kraftigt utökad till att omfatta A behörighet med telegrafi upp till 120 takt.

Jag har alltid varit intresserad av teknik vilket lett till att jag jobbade med IT och Säkerhet . I förlängningen har detta gjort att jag aldrig tappat intresset och även följt vad PTS och säkerhet inneburet. GDPR och ISO 27000 har varit mina följeslagare i många år nu.